برای راحتی شما کاربر عزیز سروری خریده شد و این وبلاگ غیرفعال شد.برای ورود به سایت جدید کلیک کنید در صورتی که نرم افزار موردنظر بر روی سایت جدید نباشد با ایمیل info@30tsoft.com تماس بگیرید ورود به سایت جدید  ALLOK VIDEO JOINER - نرم افزار های کامپیوتر و موبایل

این برنامه قادر به جداسازی و تکه تکه کردن فیلمهاست و در عین حال میتواند این تکه ها رو به هم متصل کند و به فرمتهای مختلف تصویری ذخیره کند.
.

Allok Video Joiner is a powerful tool to join or merge multiple AVI, Divx, XviD, MPEG, WMV, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4 files into one large file in various format.

You can add an unlimited number of video files to the list and easily rearrange their order if needed , then merge the videos files to AVI, Divx, XviD, MPEG, VCD, SVCD, DVD, WMV formats.
It also supports join video files to VCD/SVCD image and DVD-Video files, so you can burn them into one VCD/SVCD/DVD disc easily by using third-party buring tools.
It's very easy to use and fast with high quality.

Key Features of Allok Video Joiner :
• Join or merge various video files to a large one.
• Supports AVI, Divx, XviD, MPEG, WMV, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4 files.
• Join or merge supported files to AVI, DivX, Xvid .
• Join or merge supported files to MPEG1, MPEG2.
• Join or merge supported files to VCD,SVCD,DVD compatible MPEG formats.
• Join or merge supported files to VCD SVCD image(*.BIN,*.CUE) and DVD-Video files(*.IFO,*.VOB,*.BUP).
• Join or merge supported files to WMV.
• Cut unwanted parts by specifing start time and end time.
• All encoders/codec are built-in and any supported conversion can be done once you downloading the software.
• NTSC/PAL setting options for DVD, VCD, SVCD exporting.
• Support "Drag and Drop" from Windows Explorer.
• Custom define the output audio volume.
• Add letterbox to keep the original aspect ratio.
• Support large video file, even large then 2GB.
• Fast conversion speeds and high quality.
• Simple GUI and very EASY to use

دانلود با سریال


برای راحتی شما کاربر عزیز سروری خریده شد و این وبلاگ غیرفعال شد.برای ورود به سایت جدید کلیک کنید در صورتی که نرم افزار موردنظر بر روی سایت جدید نباشد با ایمیل info@30tsoft.com تماس بگیرید ورود به سایت جدید