اکثریت قریب به اتفاق کاربران کامپیوتر ، در محیط هارد دیسک خود فضایی هرچند کم و اندک را برای عکسها و آلبوم های خانوادگی خود و یا تصاویر مربوط به محیط کار و فعالیت روزمره ، تدارک میبینند ! دلیل قرار دادن اینگونه تصاویر که بلاشک برای هر شخص و عده ای از اهمیت بالایی برخودار است ، محافظت از تصاویر و حفظ جاودانگی نسبی آنها می باشد !!
بارها برای شما نیز پیش آمده که به اشتباه اقدام به پاکسازی و حذف غیر قابل برگشت تصاویری میکنید که برایتان از اهمیت بالایی برخودار هستند! حال اگر این تصاویر مربوط به خاطرات تکرار نشدنی و قدیمی شما باشد و یا مربوط به فعالیت و کار دانشگاهی و یا روزمره شما باشد ، آن وقت است که چیزی جز آه و حسرت برای شما باقی نخواهد ماند. ولی مایوس نشوید! هنوز راه حل هایی وجود دارد که به کمک شما بیاید ! شاید در این حال بهترین گزینه ای که به ذهن شما برسد استفاده از نرم افزارهای بازگردان اطلاعات باشد ؛ ولی آیا می دانید که استفاده از این گونه نرم افزارها وقت شما را خیلی خواهد گرفت و شاید نتیجه نهایی آن نتیجه باب میل شما نباشد! ما در اینجا به شما نرم افزاری را معرفی خواهیم کرد که تخصص ویژه اش بازیابی تصاویر مفقود الاثر و پاک شده می باشد !!